Co sprawia, że jedni odnoszą sukcesy, a inni nie? Od wielu lat naukowcy próbują określić, jakie czynniki sprawiają, że niektórzy robią oszałamiające kariery i osiągają więcej niż inni.

Choć nie ma co liczyć na gotowy przepis, to naukowcom udało się już ustalić kilka cech, które mogą zwiększyć twoje szanse na sukces.

Chcesz sprawdzić, czy posiadasz te cechy osobowości? Pomoże ci w tym test Wielkiej Piątki – wiarygodny test osobowości, najbardziej uznawany przez psychologów.

DARMOWY TEST WIELKIEJ PIĄTKI 

Test Wielkiej Piątki, znany również jako Pięcioczynnikowy Model Osobowości jest najpowszechniej akceptowaną przez psychologów teorią cech osobowości. Model Wielkiej Piątki opiera się na założeniu, że osobowość można sprowadzić do pięciu podstawowych czynników. Te czynniki znane są pod akronimem OCEAN – od angielskich nazw cech osobowości: otwartość na doświadczenie, sumienność, ekstrawersja, ugodowość i neurotyczność. 

Pod każdym z tych czynników znajduje się szereg powiązanych i bardziej szczegółowych cech podstawowych. Na przykład ekstrawersja zawiera takie powiązane cechy, jak towarzyskość, asertywność, poszukiwanie doznań, serdeczność, aktywność i pozytywną emocjonalność.

Chcesz sprawdzić, jak wypadają twoje cechy osobowości w teście Wielkiej Piątki? Poniżej znajdziesz link do testu – musisz jednak znać język angielski:

DARMOWY TEST WIELKIEJ PIĄTKI

CZY TEST WIELKIEJ PIĄTKI JEST WIARYGODNY?

W przeciwieństwie do innych teorii, które dzielą osobowość na typy (np. introwertyk lub ekstrawertyk), model Wielkiej Piątki zapewnia, że ​​każda cecha osobowości jest spektrum.

Dlatego cechy osobowości określa się na skali między dwoma skrajnymi końcami. Uznaje się, że większość osób nie znajduje się na biegunowych krańcach spektrum, ale raczej gdzieś pomiędzy.

Test Wielkiej Piątki mierzy twoją osobowość jako pięć oddzielnych wyników percentyli. Jeśli uzyskasz wynik „60” w kategorii sumienności, oznacza to, że twoje poczucie odpowiedzialności i porządku jest wyższe niż u 60% osób, które przystąpiły do ​​testu. 

Test Wielkiej Piątki jest wiarygodny, ponieważ jest to test psychometryczny. Oznacza to, że jest wystandaryzowany i zobiektywizowany. Wiarygodność testu Wielkiej Piątki potwierdzono również w wielu badaniach naukowych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

JAKIE SĄ CECHY OSOBOWOŚCI WEDŁUG TESTU WIELKIEJ PIĄTKI?

Twoje cechy osobowości tworzą się w wyniku zapisów w genach oraz środowiska: wychowania i doświadczeń życiowych – zwłaszcza tych wczesnych. Naukowcy odkryli, że sumienność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia i neurotyczność są stosunkowo stabilne od dzieciństwa do dorosłości. 

Zakłada się jednak, że wraz ze starzeniem się twój wynik może nieznacznie się zmieniać. W ciągu życia często rosną wyniki dotyczące ugodowości i sumienności, podczas gdy wyniki ekstrawersji, neurotyzmu i otwartości maleją.

Zanim podzielę się z tobą tym, jakie cechy osobowości mogą zapewnić Ci sukces, krótko przypomnę jakie cechy bada test Wielkiej Piątki. Są to:

#1 OTWARTOŚĆ NA DOŚWIADCZENIE

Otwartość na doświadczenie odzwierciedla twój stopień intelektualnej ciekawości, kreatywności oraz skłonności do nowości i różnorodności.

Jeśli masz wysoką otwartość na doświadczenie, jesteś ciekawa świata, lubisz próbować nowe rzeczy, masz dużą wyobraźnię i jesteś kreatywna. Jeśli ta cecha wypada u ciebie nisko na skali, to raczej jesteś osobą lubiącą tradycję, sprawdzone sposoby, trzymasz się swojej rutyny i niechętnie opuszczasz swoją strefę komfortu.

#2 SUMIENNOŚĆ

Sumienność opisuje tendencję do bycia zorganizowaną i niezawodną, przejawiania samodyscypliny, sumiennego działania, dążenia do osiągnięć i preferowania zachowania planowego zamiast spontanicznego. 

Osoby cechujące się wysoką sumiennością, są często postrzegane jako uparte i skupione. Niska sumienność wiąże się z elastycznością i spontanicznością, ale może również objawiać się niedbałością i brakiem rzetelności. 

#3 EKSTRAWERSJA

Ekstrawersja wskazuje, jak społeczna i rozmowna może być dana osoba. Jeśli test Wielkiej Piątki wykazał u ciebie wysokie wyniki w ekstrawersji, jesteś generalnie bardziej asertywna, pewniejsza siebie i ładujesz się dzięki interakcji z ludźmi. Jeśli twoje wyniki są nisko na skali ekstrawersji, częściej szukasz samotności i introspekcji.

#4 UGODOWOŚĆ

Ugodowość to tendencja do współczucia i współpracy. Bardzo niska ugodowość oznacza podejrzliwość i antagonizm wobec innych.

Osoby, które mają wysoką ugodowość, są często postrzegane jako naiwne lub uległe. Osobowości o niskiej ugodowości lubią rywalizować lub rzucać wyzwania. Takie osoby mogą być postrzegane przez innych jako kłótliwe lub niegodne zaufania.

#5 NEUROTYZM

Ostatnia cecha – neurotyzm – jest również znana jako stabilność emocjonalna. Mierzy, jak dobrze możesz kontrolować emocje, takie jak lęk i smutek. Wysokie wyniki w tym obszarze wskazują, że możesz być podatna na te emocje, a także możesz mieć niską samoocenę. Osoby otrzymujące niski wynik są prawdopodobnie bardziej pewne siebie i żądne przygód.

Enneagram ad blog

TEST WIELKIEJ PIĄTKI – KTÓRE Z CECH OSOBOWOŚCI NAJLEPIEJ PRZEWIDUJĄ SUKCES W PRACY?

Masz jakieś przypuszczenia, jaka cecha osobowości może przepowiadać przyszłe sukcesy w pracy? Jeśli stawiałaś na ekstrawersję, to nie zgadłaś. 

Ponad 100 lat badań psychologicznych wykazało, że tendencja do poczucia własnej skuteczności, uporządkowania, osiągnięć i samodyscypliny – czyli sumienność – jest najlepszym wyznacznikiem wydajności w pracy.

Badacze przyjrzeli się związkowi między cechami osobowości a trzema kryteriami wydajności pracy: 

  • czy pracownik jest w stanie wykonać swoją pracę z satysfakcją
  • jak często pracownik wykracza poza swoją pracę,
  • jak często angażuje się w negatywne zachowania.

W badaniach cechą najściślej związaną z ogólną wydajnością zawodową była sumienność, na drugim miejscu znalazła się ugodowość.

Inne badania wykazały, że sumienność jest zdecydowanie najbardziej poszukiwaną cechą osobowości u kandydatów do pracy. Ugodowość, czyli współpraca, elastyczność i tolerancja, była drugą najbardziej cenioną cechą osobowości przez pracodawców.

CZY CECHY OSOBOWOŚCI ZAPOWIADAJĄ SUKCES W KAŻDYM ZAWODZIE?

Czy sumienność – bycie odpowiedzialną, niezawodną, zorganizowaną i wytrwałą – jest faktycznie kluczem do sukcesu?

Niektóre badania naukowe wykazały, że chociaż sumienność rzeczywiście znacząco wpływa na wyniki w zawodach konwencjonalnych, utrudnia osiągnięcie sukcesu w innych. W przypadku niektórych zawodów, szczególnie kreatywnych, sumienność może być raczej obciążeniem niż atutem.

Test osobowości Wielkiej Piątki

JAKĄ ROLĘ W PRACY ODGRYWAJĄ INNE CECHY OSOBOWOŚCI WIELKIEJ PIĄTKI?

W badaniach wykazano, że inne cechy osobowości również odgrywają swoją rolę w wynikach twojej pracy. Na przykład ugodowość i neurotyczność zapowiadają lepsze wyniki w zawodach wymagających pracy zespołowej.

Ugodowi ludzie są generalnie bardziej lubiani i zwykle przestrzegają zasad. Wykazują także większą satysfakcję z pracy i rzadziej uczestniczą w wypadkach przy pracy. Osoby, które uzyskują niskie wyniki na skali ugodowości, są bardziej skłonne do zachowywania się w sposób, który prowadzi do szkodliwych zachowań w pracy. To może wpłynąć na ich sukces zawodowy w perspektywie długoterminowej.

Ugodowość wiąże się negatywnie z indywidualną aktywnością. Oznacza to, że osoby mające wyniki wysoko na skali ugodowości zazwyczaj nie mają tendencji do bycia proaktywnymi i inicjowania działań. Chętnie za to współdziałają w zespole.

Ekstrawersja często prognozuje predyspozycje do przywództwa, a także możliwy sukces na stanowiskach sprzedażowych i kierowniczych.

Wysoka stabilność emocjonalna, czyli niskie wyniki na skali neurotyzmu, wiąże się z wysoką satysfakcją z życia i pracy, a także niższym poziomem stresu. Ponadto osoby ze stabilnością emocjonalną mają większe szanse na sprostanie wymaganiom w miejscu pracy, zwłaszcza szybkim zmianom.

Wysokie wyniki neurotyzmu mogą wskazywać na większą skłonność do wypalenia zawodowego, ponieważ takie osoby trudniej radzą sobie z emocjami w pracy. 

Osoby, które są otwarte na doświadczenie, chętniej zmieniają miejsca pracy i są bardziej elastyczne. Są również zazwyczaj skutecznymi liderami i są mniej podatni na spadek wydajności w dłuższym okresie. Otwartość na doświadczenie jest pozytywnie związana z indywidualną proaktywnością, ale negatywnie z wydajnością zespołu.

TEST WIELKIEJ PIĄTKI – CZY OSOBOWOŚĆ NAPRAWDĘ MOŻE PRZEWIDZIEĆ SUKCES PRACY?

Czy jeśli wyniki testu Wielkiej Piątki wykażą, że masz silne cechy osobowości takie, jak sumienność i ugodowość to znaczy, że sukces jest ci pisany?

Niestety muszę cię rozczarować. Choć wyniki badań rozbudzają wielką nadzieję na sukces, to nie znaczy, że każda osoba posiadająca zestaw tych cech odniesie sukces zawodowy.

Tak, jak wspomniałam na poczatku – nie ma jednego przepisu na sukces. Same cechy osobowości, żeby nie wiem, jak były korzystne, nie są gwarancją sukcesu. Na sukces składają się nie tylko cechy osobowości, ale też przemyślane działanie, inteligencja intelektualna i emocjonalna, umiejętność wykorzystania okazji, jakie nam podsuwa życie i wiele innych czynników.

I bardzo dobrze, że tak jest, ponieważ osoby, które mają sumienność i ugodowość nisko na skali, mają takie same szanse na sukces w życiu.

Pamiętaj, że test Wielkiej Piątki pokazuje w wynikach twoje tendencje. To oznacza, że posiadasz pełne spektrum cech osobowości, ale w określonych sytuacjach masz tendencje do przejawiania pewnych zachowań. 

Te silne tendencje nie będą widoczne więc zawsze i wszędzie. Może tak być, że w określonych sytuacjach w życiu, będziesz zachowywać się zupełnie inaczej, niż wskazują twoje wyniki testu Wielkiej Piątki. Gdy na przykład realizujesz ważne dla ciebie cele, potrafisz się zmobilizować i sumiennie wykonywać zadania, mimo że w wynikach testu sumienność jest u ciebie nisko.

Warto jednak sprawdzić, jakie masz cechy i nauczyć się je wspierać, korzystają z odpowiednich strategii działania. W ten sposób, bez względu na to, jakie masz cechy osobowości, zwiększysz swoje szanse na to, co nazywasz w życiu sukcesem 😉

Konsultacja-Nowy-Kierunek-Zawodowy

Pin It on Pinterest

Share This