Zastanawiasz się jaka praca najlepiej by do ciebie pasowała? W takim razie powinnaś dowiedzieć się, jaki jest twój typ osobowości.

Chociaż możesz odnieść sukces w pracy, która niekoniecznie łączy się z twoją osobowością, twój typ osobowości może sprawić, że niektóre ścieżki kariery będą dla ciebie przyjemniejsze i bardziej satysfakcjonujące.

Powodem tego jest to, że twoja satysfakcja z pracy osiągnie poziom optymalny tylko wtedy, gdy twoja praca dobrze dopasuje się do twoich osobistych preferencji i systemu wartości. Wynika to z faktu, że zadowolenie z pracy jest najwyższe, gdy praca wiąże się z silnymi cechami osobowości.

Stres związany z pracą jest niższy, gdy obowiązki w pracy odpowiadają twoim preferencjom związanym z osobowością. Gdy wymagania twojej pracy są sprzeczne z typem osobowości, może to powodować frustrujące sytuacje i doprowadzić do wypalenia zawodowego.

CZYM JEST OSOBOWOŚĆ?

Ogólnie mówiąc, osobowość jest tym, kim jesteś i tym, jak odnosisz się do otaczającego cię świata. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (2019) odnosi się do osobowości jako „indywidualnych różnic w charakterystycznych wzorcach myślenia, odczuwania i zachowania”. Zrozumienie, w jaki sposób zazwyczaj myślisz, czujesz i zachowujesz się, pomoże ocenić, w jakich środowiskach zawodowych jest najbardziej prawdopodobne, że odniesiesz sukces.

Rzeczywisty proces oceny osobowości może być trudny, szczególnie w przypadku indywidualnych przekonań, zmieniającej się percepcji i nastroju. Warto zauważyć, że osobowość to sposób, w jaki myślimy, czujemy i zachowujemy się przez większość czasu. Oznacza to, że posiadamy pełne spektrum cech, ale mamy tendencję do wykazywania określonego zestawu cech osobowości w większości sytuacji. To sprawia, że pewne cechy są dla nas silne i charakterystyczne.

DLACZEGO WARTO DOPASOWAĆ PRACĘ I TYP OSOBOWOŚCI?

Ludzie często wybierają swoją pracę zawodową w oparciu o lokalizację lub dochód, nie zastanawiając się, w jaki sposób ich praca będzie pasować długoterminowo do ich typu osobowości. Jeśli wybrałaś tę ścieżkę, prawdopodobnie masz wrażenie, że w twojej pracy jest więcej obowiązku i przymusu niż satysfakcji i przyjemności. 

Badania wskazują, że dopasowanie między pracą a osobowością odgrywa ważną rolę w zadowoleniu z pracy i sukcesie. Wybierając zajęcia w oparciu o typ osobowości, będziesz w stanie przekierować swoją przyszłą karierą na bardziej satysfakcjonującą ścieżkę.

Zależność między osobowością a satysfakcją z pracy nie jest czymś, co ma tylko znaczenie dla osób poszukujących pracy. Pracodawcy też już wiedzą, jak ważne jest dopasowanie odpowiedniej osoby do właściwej pracy. Może cię zaskoczyć informacja, że ​​ostatnie badania wykazały, że prawie 60% firm zwiększyło wykorzystanie ocen opartych na dopasowaniu kariery i osobowości. Dzięki temu zatrudniają osoby, które lepiej pasują do ich firm. Jest to sytuacja korzystna dla obu stron.


KORZYŚCI Z DOPASOWANIA PRACY DO TYPU OSOBOWOŚCI

Kiedy wybierzesz pracę pasującą do twojej osobowości, jest bardziej prawdopodobne, że będziesz szczęśliwa i zarobisz więcej pieniędzy. Czego chcieć więcej? Sprawdźmy, jakie są jeszcze korzyści z odkrycia swoich cech osobowości i dopasowania ich do pracy.


BĘDZIESZ SZCZĘŚLIWSZA

Jest większe prawdopodobieństwo, że praca odpowiadająca twoim zainteresowaniom i osobowości sprawi, że aktywnie zaangażujesz się w zadania. Praca, która nie pasuje do twojej osobowości, może z kolei prowadzić do stresujących sytuacji. 

Twój typ osobowości sprawia, że wolisz pewne rzeczy od innych, przez co ​​bardziej nadajesz się do określonych zadań. Zrozumienie swojej osobowości pomoże ci znaleźć pracę i środowisko zawodowe, w którym najprawdopodobniej będziesz czuć się szczęśliwsza. 


BĘDZIESZ ZARABIAĆ WIĘCEJ

Badanie naukowe z 2018 r. opublikowane w Psychological Science wykazało bezpośredni związek między osobami, których kariera „pasuje” do ich osobowości a korzyściami finansowymi. Badając ponad 8 000 pracowników, naukowcy odkryli, że osoby o najlepszym dopasowaniu osobowości z pracą zarabiały znacznie więcej niż inni. Różnica w skali roku przekraczała nawet 1-miesięczną pensję. Dopasowanie pracy do typu osobowości przekłada się na wyższą produktywność, co umożliwia wyższe zarobki.


typ osobowości 2

LEPIEJ ZROZUMIESZ SWÓJ TYP OSOBOWOŚCI I INNE TYPY

Zanim wybierzesz pracę pasującą do twojej osobowości, warto dobrze poznać i zrozumieć swoje mocne i słabe strony oraz inne cechy, które określą, jakie zajęcia i środowiska pracy są dla ciebie najlepsze.

Dzięki poznaniu swojego typu osobowości będziesz w stanie określić, z jakimi zadaniami lepiej sobie radzisz, a które z nich powinnaś delegować innym. Każdy z nas ma również swoje wady i słabości. Znając swoje, możesz dowiedzieć się, jak je pokonać.

W trakcie poznawania swojego typu osobowości uczysz się też tego, że twój typ jest tylko jednym z wielu. To pozwoli ci dostrzec i docenić różnorodność. Zaczniesz rozumieć powody, dla których inni podchodzą do rzeczy inaczej. Uświadomisz sobie, jakie cechy osobowości mają twoi koledzy, co może pomóc zobaczyć świat z ich perspektywy. 

Inne podejście do sprawy i różne reakcje na sytuacje może mieć również zalety. Każdy z nas wnosi coś wyjątkowego i potrzebnego do zespołu, środowiska pracy i firmy.

UNIKNIESZ KONFLIKTÓW

Często wpadamy w pułapkę błędnego przekonania, że inni ludzie mają takie same poglądy, postawy i cechy. W sytuacji, gdy zderzają się dwa różne style myślenia, może powstać konflikt.

Każdy z nas ma swój preferowany styl myślenia i interakcji ze światem, co oznacza, że tę samą sytuację widzimy z różnych perspektyw. 

Każdy typ osobowości ma też cechy pozytywne i negatywne, które określają sposób radzenia sobie z konfliktem. Wiedząc, że masz tendencję do pewnych zachowań, możesz spróbować podejść do konfliktu z innej strony. 

Zrozumienie niektórych podstawowych cech osobowości jest również pomocne w relacjach. Dzięki lepszej znajomości cech osobowości możesz lepiej reagować na potrzeby swoich bliskich i budować silniejsze relacje.

SPRECYZUJESZ SWOJE MOŻLIWOŚCI NA RYNKU PRACY

Każda praca ma wbudowany typ osobowości, który najlepiej nadaje się do jej wykonywania. Wiemy już z badań, że to dopasowanie przekłada się na sukces i satysfakcję. Określenie, jaki jest twój główny typ osobowości, pozwoli ci skoncentrować się na zajęciach, które najlepiej łączą się z twoją osobowością.

Kiedy zrozumiesz związek między twoją osobowością a wyborem pracy, będziesz w stanie odpowiednio skrócić listę potencjalnych miejsc pracy. Dodatkowo dowiesz się, jakie środowisko pracy byłoby dla ciebie optymalne. 


TYP OSOBOWOŚCI A WYBÓR NOWEGO ZAWODU

Typ osobowości nie powinien być jednak jedynym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze nowego zawodu. Podczas wyboru powinnaś również uwzględniać swoje wartości, zainteresowania i predyspozycje. Te cztery czynniki razem stanowią znacznie lepszy sposób na znalezienie właściwej kariery niż którykolwiek z nich samodzielnie.


Enneagram ad blog

Pin It on Pinterest

Share This