Co zrobić jeśli utknęłaś na swojej ścieżce kariery? Chciałabyś zmienić pracę lub stanowisko, ale nie bardzo wiesz, w jakim kierunku iść. Nie wiesz, czego chcesz lub przeciwnie – masz mnóstwo różnych pomysłów i nie wiesz, które wybrać. W takim momencie dobrze jest zacząć poszukiwania nowego kierunku od samego początku – czyli od siebie samej. To, kim jesteś, co lubisz, czego nie lubisz, jakie masz zainteresowania i doświadczenia życiowe, ma duży wpływ na ścieżkę, którą sobie wybierzesz. Świetną pomocą w tych poszukiwaniach samej siebie mogą być testy osobowościowe.

KORZYŚCI, JAKIE DAJĄ TESTY OSOBOWOŚCIOWE

Wyniki testu pozwolą ci lepiej poznać twój charakter i zdolności. Im bardziej jesteś świadoma swoich własnych umiejętności, silnych stron oraz cech charakteru, tym łatwiej będzie ci znaleźć pracę, którą polubisz. Będziesz też wiedzieć jakie sytuacje mogą być dla ciebie wyzwaniem. Dzięki tej wiedzy będziesz mogła się lepiej przygotować na takie sytuacje lub po prostu ich unikać.

Testy osobowościowe dadzą ci wgląd w twoje automatyczne zachowania, wyuczone wzorce, które codziennie powtarzasz. To właśnie te wytarte ścieżki tworzone codziennie przez nasz mózg składają się na nawyki. Nasz indywidualny zbiór nawyków wpływa na kształt naszej osobowości. Kiedy dostrzeżesz te wzorce w wynikach testu, to łatwiej będzie ci nad nimi zapanować lub zmienić.

Testy osobowościowe pozwolą ci również lepiej zrozumieć zachowanie innych ludzi. Robiąc testy osobowościowe, poznajesz różne typy osobowości i zaczynasz je rozróżniać wśród osób, które cię otaczają. Wiedząc, co dany typ osobowości lubi, łatwiej jest pracować z taką osobą, a nawet przewidzieć jak może zachować się w danej sytuacji.

Poniżej znajdziesz 3 najbardziej znane testy osobowościowe. Wszystkie testy są darmowe.

3 DARMOWE TESTY OSOBOWOŚCIOWE

#1 Test osobowości – MBTI (Myers & Briggs Type Indicator)

Najbardziej rozpowszechnionym testem jest MBTI, czyli Myers-Briggs Type Indicator – wskaźnik psychologiczny, który służy do określania typu osobowości. Co roku ten test przechodzi ponad 2 miliony ludzi. Test jest bardzo często wykorzystywany przez firmy w procesie rekrutacji, a także na różnego rodzaju szkoleniach zawodowych.

Test powstał na koncepcji Carla Gustava Junga, który wprowadził podział ludzi na introwertyków i ekstrawertyków. Dodatkowo wyróżnił jeszcze 4 funkcje osobowości, które stanowią pary przeciwieństw: percepcjaintuicja oraz myślenieodczuwanie.

Według Junga w każdej parze dominuje jedna z funkcji osobowości. Te dominujące funkcje (np. introwertyzm, intuicja i odczuwanie) są stałe dla każdego człowieka i składają się na typ osobowości.

Na podstawie koncepcji Junga w 1938 roku został stworzony pierwszy test osobowości. Kilka lat później Isabel Briggs Myers i Katherine Cook Briggs poszerzyły test o czwarty wymiar, czyli ocenianieobserwacja. W ten sposób powstało 16 typów osobowości, które określane są czteroliterowym kodem. Kod powstał od pierwszych liter angielskich słów opisujących 4 wymiary osobowości (Extraversion – Introversion, Sensing – iNtuition, Thinking – Feeling, Judging – Perceiving).

Cztery wymiary osobowości wg MBTI

Te 4 wymiary osobowości nazywane są czterema preferencjami lub naturalnymi skłonnościami i dzielą się na:

 1. Źródło energii życiowej – czy czerpiesz energię ze świata wewnętrznego (introwertyzm) czy ze świata zewnętrznego (ekstrawertyzm)?
 2. Sposób przyswajania informacji – czy zdobywasz informacje poprzez zmysły (odczuwanie) czy poprzez intuicję?
 3. Sposób podejmowania decyzji – podejmujesz decyzje, kierując się sercem czy rozumem?
 4. Styl życia – preferujesz styl życia zorganizowany (ocenianie) czy spontaniczny (obserwacja)?

Preferencje, które dominują w twojej osobowości, wyznaczają jeden z 16 typów osobowości. Żaden z typów nie jest ani gorszy, ani lepszy od innych. Każdy typ jest inny i ma swoje mocne i słabe strony.

Co ważne, typ osobowości MBTI nie jest stały ani zdeterminowany genetycznie. Jest traktowany jako wypadkowa cech wrodzonych i nabytych. Wyniki testu mogą przydać się w rozwoju osobistym i zawodowym – można szybko określić silne strony i te, nad którymi można jeszcze popracować.

Darmowy test możesz zrobić na tej stronie: 16 typów osobowości

Więcej informacji oraz ciekawe infografiki na temat każdego typu osobowości możesz znaleźć na tej tablicy Pinterest

 

#2 Test osobowości – Enneagram

Drugim bardzo popularnym testem jest Enneagram. Jest to system 9 typów osobowości, które oparte są na wykresie dziewięcioramiennej gwiazdy. Co ciekawe, system ten nie tylko charakteryzuje typy osobowości, ale również związki między nimi. Z tego powodu Enneagram często jest wykorzystywany przez firmy do budowania i szkolenia zespołów. Test ten pozwala lepiej wykorzystać zdolności osób w zespole i określić, pomiędzy jakimi typami osobowości mogą pojawić się ewentualne problemy. Poznanie innych typów osobowości na pewno też pomoże lepiej zrozumieć zachowanie osób w zespole.

Enneagram zakłada, że każdy człowiek posiada tylko jeden typ osobowości, który rozwija się w dzieciństwie i nie zmienia się później. Ten typ osobowości podlega jednak wpływom 2 innych z okręgu, które ujawniają się podczas różnych sytuacji (np. pod wpływem stresu).

Typy osobowości według Enneagramu

Podstawowe typy osobowości wg Enneagramu:

 1. Perfekcjonista
 2. Dawca
 3. Wykonawca
 4. Indywidualista
 5. Obserwator
 6. Lojalista
 7. Entuzjasta
 8. Szef
 9. Mediator

Darmowy test Enneagram i opisy dotyczące każdego typu osobowości oraz ich stylów pracy znajdziesz tutaj: Enneagram

Enneagram ad blog

#3 Test osobowości NEO-FFI (Skrócona wersja NEO-PI-R – Wielkiej Piątki)

Mimo że 2 poprzednie testy są bardzo popularne i stosowane przez duże firmy na całym świecie, to są często krytykowane. Najczęstsze zarzuty to zbytnia schematyczność i brak badań naukowych potwierdzających teorię Enneagramu oraz niedokładność i ograniczenia testu MBTI.

Za najbardziej wiarygodny jest uważany test NEO-PI-R, który opiera się na modelu 5 czynników osobowości (tzw. Big Five – Wielka Piątka). W tym teście osobowość jest określona bardziej precyzyjnie, bo przez 5 czynników (test MBTI obejmuje tylko 4 czynniki). Wyniki testu podają ci dokładne dane na temat twoich głównych 5 cech osobowości.

Test jest uznawany przez wielu psychologów i pozwala określić, jak dana osoba reaguje w określonych sytuacjach oraz jak jest odbierana przez innych. Test NEO-PI-R zawiera aż 240 pytań, więc w 1989 roku została stworzona skrócona wersja tego testu.

Ten test pomoże ci poznać siebie dokładniej, jednak w przeciwieństwie do MBTI nie poda ci listy prawdopodobnych zainteresowań. Będziesz musiała sama je znaleźć na podstawie wyników testu w kategoriach otwartości na doświadczenie i ekstrawersji. Na podstawie procentów przypisanych do każdej cechy dowiesz się więcej o swoim zachowaniu i wyuczonych wzorcach.

Wielka Piątka czynników osobowości

Test Wielka Piątka (Big Five) obejmuje 5 pięć czynników osobowości:
1. Neurotyczność (podatność na doświadczanie negatywnych emocji)
2. Ekstrawersję (aktywność w kontaktach społecznych z innymi)
3. Otwartość na doświadczenie (ciekawość świata i otwartość na nowości)
4. Ugodowość (nastawienie do innych ludzi)
5. Sumienność (stopień zorganizowania, motywacja i wytrwałość)

Darmowy test NEO-FFI możesz zrobić na tej stronie – musisz jednak podać adres email, na który otrzymasz wyniki testu (nie trzeba wypełniać pól “imię i nazwisko”).

Test NEO-FFI bez podawania adresu mailowego możesz zrobić tutaj – niestety jest dostępny tylko w języku angielskim.

ZRÓB TESTY OSOBOWOŚCIOWE I ZNAJDŹ DOPASOWANĄ PRACĘ

Warto poznać lepiej swoje cechy osobowości, temperament i predyspozycje, ponieważ udowodnione jest, że praca dopasowana do naszych cech daje więcej satysfakcji.

Żaden test oczywiście nie jest w stanie uchwycić całej złożoności twojej osobowości. Każda osoba jest wyjątkowa i nie jest łatwo zaszufladkować ludzi w kilka prostych kategorii. Każdy z nas ma inne doświadczenie życiowe, inaczej był wychowywany, w różnym środowisku, itd. To wszystko ma wpływ na to, kim jesteśmy i jakie cechy osobowości posiadamy. Twoje wyniki testu mogą też różnić się w zależności od tego, w jakim punkcie życia aktualnie się znajdujesz.

Poproś kogoś bliskiego o spojrzenie na twoje wyniki. Ktoś, kto cię dobrze zna, może spojrzeć z dystansem na wynik, jakie dały testy osobowościowe.  Zapytaj się, co według tej osoby się zgadza, a co nie i dlaczego tak uważa. Myślę, że sama dyskusja na temat wyników może dać ci więcej informacji o twoich cechach osobowości niż sam test.

Daj znać, czy dowiedziałaś się czegoś nowego o sobie 😉

Pin It on Pinterest

Share This