Z badań wynika, że coraz częściej w ciągu życia zmieniamy pracę. Często nasza sytuacja życiowa zmusza nas do całkowitej zmiany zawodu. Jak możemy odnaleźć się w tej nowej, szybko zmieniającej się rzeczywistości i jednocześnie zwiększyć szanse na to, że nowa praca da nam satysfakcję?

Bardzo istotne jest w tym momencie uświadomienie sobie, czego najbardziej oczekujesz od pracy i w jakim stopniu ta praca będzie współgrać z tym, kim jesteś. Pierwszym krokiem, który możesz zrobić, jest zastanowienie się nad tym, co najbardziej lubisz robić i dlaczego.

KOTWICE KARIERY

Narzędziem, które może ci pomóc odnaleźć, to co najbardziej inspiruje cię w twojej karierze to tzw. Kotwice Kariery Edgara Scheina.

Edgar Schein jest amerykańskim psychologiem specjalizującym się w psychologi społecznej. Schein odkrył, że o wyborze rodzaju kariery decydują przede wszystkim nasze kompetencje, potrzeby oraz wyznawany przez nas system wartości.

Na podstawie badań stworzył grupy kompetencji zawodowych, które nazwał Kotwicami Kariery. Koncepcja Kotwic Kariery zakłada, że każdy w życiu kieruje się jedną podstawową motywacją do pracy. W odkryciu tych czynników, które decydują o wyborze kariery, pomaga również specjalnie opracowany test.

Początkowo Schein określił tylko 5 głównych Kotwic Kariery:

  1. Autonomia i niezależność
  2. Bezpieczeństwo i stabilizacja
  3. Profesjonalizm
  4. Przywództwo
  5. Kreatywność i przedsiębiorczość

W latach osiemdziesiątych dodano jeszcze 3 dodatkowe Kotwice Kariery:

  1. Usługi i poświęcanie innym
  2. Wyzwanie
  3. Styl życia

Poznanie tej dominującej Kotwicy Kariery pomoże ci odnaleźć pracę, która będzie dawać ci większą satysfakcję. Im lepiej warunki pracy będą dopasowane do twoich predyspozycji, tym większa szansa na to, że twoja codzienna praca przyniesie ci zadowolenie.

8 KOTWIC KARIERY:

AUTONOMIA I NIEZALEŻNOŚĆ

Ludzie z tej grupy najlepiej czują się w środowisku pracy, gdzie mogą sami ustalać reguły, pracować według własnych standardów i być niezależnym od innych. Lubią kontrolować proces pracy od samego początku do końca. To są też osoby, które z reguły nie są zainteresowane awansami – chyba że ten awans przyniesie jeszcze większą niezależność.

Idealne stanowisko dla osób z Kotwicą Autonomii i Niezależności to takie, na którym mają wolną rękę, co do tego, jak zostanie zrealizowane zadanie. Te osoby świetnie odnajdują się w prowadzeniu projektów, pracy na kontrakcie lub na stanowisku niezależnego konsultanta.

BEZPIECZEŃSTWO I STABILIZACJA

Osoby z tej grupy unikają ryzyka w swojej pracy. Preferują spokojne, stabilne i przewidywalne środowisko. Uwielbiają pracować w dobrze funkcjonujących organizacjach, w których zasady i oczekiwania są jasno określone. Gdyby tylko miały taką możliwość, pracowałyby do emerytury u jednego pracodawcy.

Ludzie, dla których bezpieczeństwo i stabilizacja jest najważniejszym motywatorem świetnie się odnajdują w dużych firmach oraz organizacjach rządowych. Dla osób z tej grupy sam rodzaj pracy, którą wykonują, nie jest tak ważny. O wiele ważniejsze dla nich jest to, co dodatkowego ta praca oferuje: jakie jest wynagrodzenie, dodatkowe benefity oraz przede wszystkim stabilność zatrudnienia.

PROFESJONALIZM

Największą motywacją do pracy dla osób z Kotwicą Profesjonalizm jest chęć bycia naprawdę dobrym w jakimś konkretnym obszarze. Ich celem jest stanie się ekspertem lub uznanym profesjonalistą w swojej dziedzinie.

Ludzie z tej grupy rozkwitają, kiedy mogą rozwijać swoje umiejętności. Bardzo dobrze czują się w środowisku pracy, w którym mogą pokazać i podzielić się zdobytą wiedzą.

PRZYWÓDZTWO

W przeciwieństwie do osób z grupy Profesjonalizm, ludzie z silną motywacją przywództwa uważają, że specjalizacja może ograniczać ich możliwości. Ci ludzie nie chcą być ekspertami – oni chcą, żeby eksperci pracowali dla nich. Uwielbiają delegowanie zadań, szkolenie innych osób, rozwiązywanie problemów, kierowanie pracą innych osób. Z reguły takie osoby mają wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i interpersonalne.

Osoby z tej grupy właściwie odnajdą się w każdej organizacji i branży. Kluczem do ich motywacji jest możliwość kierowania ludźmi oraz odpowiedzialność i współpraca z innymi.

KREATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Ludzie z tej grupy są bardzo pomysłowi, kreatywni i energiczni. Ich kreatywność przejawia się na przykład w rozpoczynaniu nowych projektów, podejmowaniu inicjatyw, czy zakładaniu nowych firm. Ci ludzie bardzo cenią sobie własność. Jednocześnie czerpią przyjemność z pracy z innymi ludźmi, ponieważ potrafią umiejętnie użyć ich talenty do urzeczywistnienia własnych wizji.

Zdecydowana większość osób z tej grupy najlepiej odnajduje się we własnej firmie. Środowisko pracy dla tych osób musi być dynamiczne, ponieważ szybko się nudzą. Te osoby stają się niespokojne, jeśli nie tworzą czegoś nowego.

USŁUGI I POŚWIĘCENIE DLA INNYCH

Największą motywacją dla osób z tej grupy jest potrzeba służenia innym. Bardzo ważne jest dla nich, żeby praca była zgodna z ich podstawowymi wartościami. Dlatego istotniejszy jest cel ich pracy, a nie praca sama w sobie, czy zgodna z ich talentami. Bardzo często takie osoby postrzegają swoją pracę jako odzwierciedlenie tego, kim są i ile znaczą.

Osoby z tej grupy dobrze odnajdują się w organizacjach non-profit oraz wszędzie tam, gdzie mają możliwość pomagania innym. Atrakcyjnym miejscem dla osób z tą Kotwicą Kariery może być również sektor usług publicznych.

WYZWANIE

Osoby z tej grupy uwielbiają rozwiązywać problemy i zmierzać się z wyzwaniami.  To są osoby, które chętnie konkurują z innymi. Postrzegają przeszkody nie jako trudności, ale możliwości, żeby przetestować samych siebie i zobaczyć, jak świetnie sobie poradzą. Osoby z Kotwicą Kreatywność i Przedsiębiorczość szybko się nudzą, natomiast Ci z Kotwicą Wyzwanie muszą doświadczać ciągłych zmian, żeby utrzymać motywację.

To są osoby, które często i chętnie zmieniają pracę – chyba że pracodawca jest w stanie zapewnić środowisko pracy pełne wyzwań. Dodatkowym czynnikiem wpływającym motywująco na pracę dla tych osób jest obecność konkurencji. Takie osoby świetnie poradzą sobie na stanowiskach związanych ze sprzedażą, gdzie jest duży nacisk na wyniki.

STYL ŻYCIA

Dla osób z tej grupy praca jest tylko jednym z wielu obszarów życia. Bardzo istotny jest dla nich balans między pracą, rodziną a czasem wolnym. Z łatwością odrzucają oferty, jeśli praca będzie wymagać od nich poświęcenia czasu przeznaczonego na życie prywatne. To są osoby, które potrafią zrezygnować z pracy po to, żeby podróżować czy zaangażować się w wolontariat.

Ta grupa osób zdecydowanie “pracuje, żeby żyć”, a nie tylko “żyje, żeby pracować”. Dlatego też szukają firm, w których atmosfera jest swobodna i otwarta. Bardzo szybko odnajdują się na stanowiskach, w których jest duża rotacja. Często też pracują na niepełnym etacie, żeby mieć większą swobodę czasu, a jednocześnie zapewniony stały dochód.

JAKIE SĄ TWOJE KOTWICE KARIERY? CO CIĘ MOTYWUJE?

Prawdopodobnie odnajdziesz swoje Kotwice Kariery już podczas czytania samych opisów. Jeśli chcesz sprawdzić, czy na pewno są to twoje Kotwice Kariery, możesz spojrzeć na swoją historię zatrudnienia. Zastanów się, co dla ciebie było ważne na każdym stanowisku, jakie zajmowałaś i dlaczego? Co cię najbardziej motywowało w tej pracy: czy była to pomoc innym ludziom, wyzwania, zarządzanie zadaniami innych a może zdobywanie nowych umiejętności?

Pomyśl również o tym, co cię demotywowało w pracy? Czy były jakieś zadania, których szczególnie nie lubiłaś? Jeśli tak, to pomyśl dlaczego. Zrób listę tych rzeczy i pomyśl, czy są one obecne w twojej aktualnej pracy.

Przejrzyj jeszcze raz opisy Kotwic i wybierz te, które współgrają z tobą i te, które nie pasują do ciebie.  Bardzo często są to 2-3 Kotwice Kariery. Wśród nich jest jednak ta jedna, która jest najbardziej dominująca – przewija się jako silna motywacja, nie tylko w twoim życiu zawodowym.

Odnalezienie tego, co cię najbardziej motywuje, na pewno ułatwi ci dalsze kroki w karierze. Łatwiej będzie ci określić, czy dane stanowisko będzie dopasowane do twoich potrzeb. Może dzięki temu dostrzeż też nowe możliwości w swojej obecnej pracy?

Pin It on Pinterest

Share This