Tradycyjne metody motywowania pracowników przestają działać. Co możesz więc zrobić, żeby ludzie zaangażowali się w pracę?

Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w książce „Dlaczego motywowanie ludzi nie działa…i co działa” Susan Fowler. Autorka nie tylko wyjaśnia, dlaczego motywowanie nie działa, ale również przedstawia konkretne narzędzia, które ułatwiają zbudowanie trwałego zaangażowania w pracę. W książce znajdziesz nowe spojrzenie na motywację, poparte najnowszymi badaniami naukowymi, które pozwalają lepiej zrozumieć źródła wewnętrznej motywacji ludzi.

Susan Fowler jest współautorką bestsellera „Jednominutowy Menadżer oraz zarządzanie sobą”, od ponad 30 lat zajmuje się badaniami nad problemem przywództwa. Jest współautorką programu Sytuacyjne Samoprzywództwo, jednego z najlepszych programów przywództwa i osobistego empowermentu.

Główna idea książki oparta jest na pojęciu optymalnej motywacji:

„Optymalna motywacja oznacza taką ilość pozytywnej energii, witalności i dobrego samopoczucia, jaka niezbędna jest, aby móc dążyć do realizacji celów i je osiągać, przy jednoczesnym rozwijaniu samego siebie.”

Tradycyjne podejście do motywacji wykorzystuje głównie nagrody zewnętrzne, takie jak podwyżka, premie, nagrody materialne. Natomiast optymalna motywacja skupia się na psychologicznych korzyściach wynikających z wykonania pracy, czyli czynnikach wewnętrznych.

Dzięki najnowszym badaniom możemy lepiej zrozumieć, jaka jest natura motywacji ludzi. Wiemy, że za motywacją stoją 3 podstawowe potrzeby psychologiczne: autonomia, czyli poczucie, że mamy wybór i że jesteśmy źródłem naszych działań, relacyjność – czyli potrzeba tworzenia relacji z ludźmi, którzy są dla nas ważni oraz trzecia potrzeba, którą jest kompetencja, czyli chęć rozwoju i nieustannej nauki oraz demonstrowania nabytych umiejętności oraz skuteczne radzenie sobie w różnych sytuacjach w życiu.

Te trzy potrzeby psychologiczne mają podstawowe znaczenie dla odczuwania przez ludzi zadowolenia w życiu. Rodzaj motywacji, jaki posiadamy, zależy od tego, czy potrzeby autonomii, relacyjności i kompetencji są wspierane, czy udaremniane. Susan Fowler przedstawia model motywacji, który opisuje sześć perspektyw motywacyjnych oraz podaje sposoby, które mogą pomóc w procesie przejścia z obecnej perspektywy na perspektywę optymalnej motywacji.

5 ważnych kwestii, które warto zapamiętać z książki:

1. Ludzie zawsze są zmotywowani

Jesteśmy zawsze zmotywowani, ponieważ codziennie podejmujemy działania, które przyczyniają się do realizacji zadań. Ważne jest jednak dlaczego jesteśmy zmotywowani, ponieważ jakość naszej motywacji, a także jej źródło i rodzaj mają ogromy wpływ na nasze zadowolenie z wykonanej pracy.

Codziennie oceniamy nasze doświadczenia w pracy i ocena ta ma wpływ na nasze samopoczucie. Pozytywna ocena sytuacji zależy od tego, czy bieżąca sytuacja jest zgodna z naszymi priorytetami.

Jeżeli odczucia z oceny są pozytywne, to wpływa to na nasze pozytywne intencje, które z kolei przekładają się na zachowanie. Pracownicy, którzy mają pozytywne odczucia dotyczące pracy, są bardziej w nią zaangażowani.

2. Ludzie nieustannie uczą się i pragną rozwijać

Potrzeba nieustannego rozwijania się wynika z ciągłej chęci zaspokojenia 3 ważnych potrzeb psychologicznych: autonomii, relacyjności i kompetencji.

Wszystkie te potrzeby są ze sobą powiązane. Nasza motywacja uzależniona jest więc od wewnętrznych czynników, a nie zewnętrznych nagród czy zachęt narzuconych przez inne osoby.

Z tego powodu tradycyjne metody motywowania, czyli nagrody finansowe i rzeczowe nie działają lub działają na krótką metę, ponieważ nie uwzględniają prawdziwej natury motywacji człowieka.

3. Samoregulacja wspiera wewnętrzną motywację

Emocjonalne reakcje i przeszkody, które mają negatywny wpływ na realizację naszych najważniejszych potrzeb psychologicznych może powstrzymać samoregulacja.

Samoregulację możemy ćwiczyć, stosując między innymi 3 skuteczne techniki:

#1.  Praktykowanie uważności – czyli umiejętność doświadczania chwili bez oceniania i reagowania automatycznie.

#2. Określanie i przestrzeganie wyznawanych wartości – wartości są to wytyczne, którymi kierujemy się w życiu i pracy. Każdy z nas świadomie je wybiera i są to standardy dotyczące tego, co uważamy za dobre lub złe. Jakość naszych wartości wpływa na nasze działania.

#3. Wyznaczanie celu – czyli określanie, co jest znaczącym dla nas powodem naszego działania.

4. Motywacja jest umiejętnością

Ludzie mogą nauczyć się doświadczać optymalnej motywacji. Umiejętność tę można ćwiczyć poprzez proces oceny perspektywy motywacyjnej. Susan Fowler wyróżnia 6 rodzajów perspektyw motywacyjnych: obojętna, zewnętrzna, narzucona, dopasowana, zintegrowana i spontaniczna.

Proces zaczynamy od oceny aktualnej motywacji, a następnie decydujemy jaka perspektywa byłby dla nas optymalna i pracujemy nad planem jej wdrożenia w życie. Istotna w tym procesie jest również refleksja – czyli przyjrzenie się naszym odczuciom, jakie towarzyszą zmianie. Osiągnięcie poziomu optymalnej motywacji wspiera nasze wyniki – możemy lepiej wykorzystać nasz potencjał, stajemy się wydajniejsi, kreatywniejsi i bardziej zaangażowani w pracę.

5. Przekonania utrudniają motywowanie pracowników.

Zastosowanie modelu motywacji Susan Fowler wymaga przyjrzenia się własnym przekonaniom na temat prowadzenia biznesu. Przekonania i wartości wyznawane przez lidera mają wpływ na motywację pracowników. Autorka podaje konkretne przykłady typowych przekonań liderów dotyczące pracy i podaje sposoby na ich zmianę.

Rozwiązania przedstawione w książce mogą przydać się liderom, którzy wykorzystali już wszystkie tradycyjne narzędzia motywowania pracowników i szukają nowych sposobów. Trudnym krokiem na pewno będzie zmiana utartych przekonań na temat prowadzenia biznesu i motywowania ludzi, dlatego warto ten proces wypróbować najpierw na sobie.  Dzięki temu lepiej można zrozumieć cały mechanizm i łatwiej przekonać pracowników do nowego rozwiązania.

Książkę warto również przeczytać w sytuacji, gdy sama zaczynasz zastanawiać się, dlaczego nie odczuwasz satysfakcji z wykonywanej pracy. Dzięki procesowi oceny motywacji określisz, na jakim poziomie motywacji jesteś, jakie czynniki mają wpływ na twoją motywację i jak możesz zmienić ten poziom, żeby czerpać satysfakcję z pracy.

Proces opisany w książce Susan Fowler został zbadany i potwierdzony przez wiele firm na całym świecie, które zrozumiały, że pieniądze i nagrody to nie wszystko. Dzięki temu procesowi nauczysz się jak rozpoznawać obecną perspektywę motywacyjną i zmienić ją na optymalną. Refleksja nad odczuciami związanymi ze zmianą i utrzymanie optymalnej motywacji pozwoli ci zachować pozytywną energię i dobre samopoczucie nie tylko w pracy, ale również w realizacji życiowych celów.

motywowanie

Informacje o książce:

„Dlaczego motywowanie ludzi nie działa…i co działa”
Autor: Susan Fowler
Wydawnictwo: MT Biznes Sp. z o.o. 2015

Pin It on Pinterest

Share This