Brak motywacji to jeden z najczęściej podawanych argumentów, dlaczego nie możesz ruszyć. “Nie mam zupełnie motywacji, żeby to zrobić” albo “szybko tracę motywację, żeby coś skończyć” – często to słyszę. Ale czy faktycznie motywacja jest jedynym czynnikiem, który może nam pomóc ruszyć z miejsca?

Wysoka motywacja to nie wszystko

Parę lat temu organizacja non profit HopeLab stworzyła grę Re-Mission. Celem gry było zachęcenie młodych ludzi chorujących na nowotwory do przestrzegania regularnego przyjmowania leków. Regularne aplikowanie leków zmniejsza szanse na nawrót choroby i podatność na infekcje. Niestety ze względu na uboczne skutki leczenia ludzie często pomijają dawki leków. Gra Re-Mission została więc połączona z lekcjami o chemioterapii, żeby bardziej zaangażować młodych ludzi w proces leczenia. Wystarczyły zaledwie 2 godziny grania, żeby zwiększyć systematyczność w przyjmowaniu lekarstw u osób biorących udział w badaniu.

Badania z wykorzystaniem gry Re-Mission dają ważną informację na temat motywacji. Potwierdzają, że wysoka motywacja to nie wszystko — w badaniach brały udział osoby walczące ze śmiertelną chorobą, czyli bardzo zmotywowane. Jednak mimo tej wysokiej motywacji, nadal miały problem z systematycznym wykonywaniem ważnych dla nich zadań.

Wniosek jaki naukowcy wysunęli po tych badaniach był taki, że motywacja nie wpływa aż tak znacząco na siłę woli i sukces. Naukowcy zastanawiali się, co zadecydowało o tym, że wystarczyły zaledwie 2 godziny grania, żeby zwiększyć zaangażowanie młodych ludzi w leczenie. Okazało się, że gra zwiększała u młodych ludzi poczucie kompetencji, siły i zręczności. Wszystkie te czynniki świetnie wzmacniają poczucie własnej skuteczności.

To właśnie poczucie własnej skuteczności decyduje o tym, czy będziemy dalej działać konsekwentnie, czy mimo wysokiej motywacji porzucimy to, co zaczęliśmy.

Sprawdź, jak skuteczna jesteś w tym, co robisz

Poczucie własnej skuteczności opiera się na zaufaniu w swoje umiejętności, dzięki którym jesteśmy w stanie rozwiązać problemy i osiągnąć wyznaczone cele. Za każdym razem, gdy zdobywamy nową umiejętność lub osiągamy cel, nasze poczucie własnej skuteczności wzrasta. W ten sposób budujemy wysokie poczucie własnej skuteczności i zwiększamy swoje szanse na to, że poradzimy sobie z coraz trudniejszymi zadaniami. Przy wysokim poczuciu własnej skuteczności nie poddajemy się tak szybko, bo wierzymy, że jesteśmy w stanie poradzić sobie z wyzwaniami.

To dlatego gra Re-Mission okazała się taka skuteczna – jak każda gra stopniowo zwiększała umiejętności i wysiłek młodych ludzi. Osoby te szybko nabierały zręczności w grze, a to budowało ich poczucie własnej skuteczności, które pomagało utrzymać systematyczność w przyjmowaniu lekarstw.

Cennym wnioskiem z badań było również to, że kiedy zbudujemy poczucie własnej skuteczności w jakimś obszarze, będzie się ono utrzymywać. Dzieje się tak dlatego, że podczas budowania własnej skuteczności trwale zmieniamy sposób, w jaki postrzegamy swoje możliwości. Łatwiej jest nam też ocenić, czy jesteśmy w stanie osiągnąć wybrany cel i podjąć wysiłek.

Enneagram ad blog

Zbieraj cenne informacje zwrotne

Bardzo istotne jest, żeby stale otrzymywać informacje zwrotne na temat tego, jak nam idzie. Dzięki informacjom zwrotnym wiemy, że robimy postępy i jesteśmy na dobrej drodze do opanowania wybranej umiejętności. Tak samo jest z celami — jeśli regularnie otrzymujemy informacje, że posuwamy się w dobrym kierunku, to tym większe mamy szanse na zrealizowanie tego celu.

Informacje zwrotne działają na nas jak malutkie nagrody, które zwiększają naszą determinację w dążeniu do celu.

Możesz spróbować wzmocnić swoje poczucie własnej skuteczności wybierając konkretną umiejętność, którą chciałabyś rozwinąć i regularnie monitorować swoje postępy. Ważne, żeby pracować systematycznie nad tą umiejętnością – tak, żeby poprawiać ją dosłownie dzień po dniu.

Jeśli trudno jest ci zachować systematyczność, możesz ćwiczyć poczucie własnej skuteczności, grając w proste gry komputerowe. Prawie wszystkie gry komputerowe są tak stworzone, że wykonujesz coraz trudniejsze zadania i przechodzisz na coraz wyższe poziomy, zdobywając nowe umiejętności. Od razu otrzymujesz informację zwrotną, czy dobrze wykonałaś zadanie czy nie — dzięki temu uczysz się o wiele szybciej niż w normalnych warunkach.

Połącz to, co jest ważne z tym, co umiesz najlepiej

Wysoka motywacja, determinacja i wiara we własną skuteczność to jednak nie wszystko. Twoje działania muszą być zgodne z twoimi najważniejszymi celami i wartościami, które cenisz w życiu. Jeśli podejmujesz się zadania, które nie jest w zgodzie z Twoimi wartościami, trudno będzie Ci wzbudzić w sobie zaangażowanie. A to właśnie zaangażowanie powoduje, że codziennie stawiasz kolejny krok, nawet jeśli zadanie jest trudne.

Jest naukowo potwierdzone, że gdy angażujemy się w działanie zgodne z ważnym dla nas celem, zwiększamy nasz optymizm, nadzieję i budujemy poczucie własnej skuteczności. Dzięki temu jest nam o wiele łatwiej osiągnąć ambitny cel.

Twój cel powinien być też spójny z tym, w czym jesteś najlepsza — powinnaś więc świadomie korzystać ze swoich silnych stron. Powiązanie celu z twoimi mocnymi stronami sprawi, że nie tylko chętnie się podejmiesz tego zadania, ale zrobisz je szybciej i lepiej.

Za każdym razem, kiedy planujesz zabrać się za jakieś trudne zadanie, pomyśl najpierw jakie mocne strony mogłyby ci pomóc w wykonaniu tego zadania.

Twój brak motywacji może więc oznaczać, że to, co chcesz osiągnąć, nie jest powiązane z twoimi wartościami i mocnymi stronami. Tym, co może pomóc ci ruszyć z miejsca, są malutkie zadania, które będą spójne z tym, co jest w twoim życiu najważniejsze. Warto świadomie też korzystać ze swoich najmocniejszych stron podczas realizacji każdego zadania, czy większego celu. Jeśli regularnie będziesz śledzić swoje postępy, będziesz mieć pewność, że podążasz we właściwym kierunku. A przy okazji wzmocnisz swoje poczucie własnej skuteczności, które pomoże ci osiągnąć w końcu ten ambitny cel 😉

Pin It on Pinterest

Share This