Wielka Rezygnacja to trend, który po raz pierwszy pojawił się wiosną 2021 roku na amerykańskim rynku pracy. Bardzo szybko okazało się, że to zjawisko objęło cały świat i dotarło również do Polski. 

Terminu Wielka Rezygnacja po raz pierwszy użył amerykański psycholog Anthony Klotz, by opisać falę ludzi odchodzących z pracy z powodu trwającej pandemii koronawirusa. W samym styczniu zrezygnowało z pracy prawie 4.5 miliona pracowników. W całym 2021 w Stanach odeszła z pracy rekordowa liczba 48 milionów osób.

Wydawało się, że jest to przejściowy trend, wynikający częściowo z tego, że osoby, które planowały odejście z pracy, wstrzymywały się z decyzją z powodu rozwijającej się pandemii.

Jednak wyniki najnowszego globalnego badania przeprowadzonego przez PwC pokazują, że Wielka Rezygnacja będzie trwać nadal. Przebadano ponad 52 000 pracowników w 44 krajach i co piąta osoba twierdzi, że prawdopodobnie zmieni pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Z przeprowadzonego w Polsce niedawno badania Deloitte wynika, że co drugi badany pracownik zamierza zmienić pracę w ciągu pół roku, a co czwarty zaledwie w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Co sprawia, że tak wiele osób nagle zaczęło nie tylko intensywnie myśleć o zmianie pracy, ale podjęło kroki, żeby faktycznie to zrobić?

PRZYCZYNY WIELKIEJ REZYGNACJI

Trudno jest wskazać jedną rzecz, która napędza zjawisko Wielkiej Rezygnacji. Jest to raczej kombinacja kilku czynników, które dodatkowo zmieniają się dynamicznie na rynku pracy.

Dzięki przeprowadzonym badaniom wiemy jednak, jakie powody podawane są najczęściej jako przyczyny tych masowych odejść z pracy.

WIELKA REZYGNACJA – 5 POWODÓW FALI ODEJŚĆ

Wśród najczęściej wymienianych powodów fali odejść związanych z Wielką Rezygnacją znajduje się tych 5 rzeczy:

#1 WYNAGRODZENIE

Najsilniejszym czynnikiem motywującym do zmiany pracy jest niskie wynagrodzenie. Obecnie zmagamy się wysoką inflacją, która nadwyręża nasze budżety domowe. Niestety standardowe podwyżki wynagrodzenia przyznawane sezonowo nie nadążają za drożyzną w sklepach, rosnącymi rachunkami za energię i paliwo.

To sprawia, że zaczynamy się rozglądać za bardziej atrakcyjnymi finansowo możliwościami. Nie od dziś wiadomo, że najskuteczniejszym sposobem na sporą podwyżkę, jest po prostu zmiana pracy na inną. 

Do zmiany pracy zachęca też stale rosnąca liczba otwartych stanowisk. Dodatkowo duża rotacja wśród pracowników zmusza pracodawców do podwyższania wynagrodzenia, żeby pozyskać nowy personel. Niestety ma to swój efekt uboczny, bo powiększa się dysproporcja w wynagrodzeniach pomiędzy pracownikami już zatrudnionymi a nowymi.

#2 NIEEFEKTYWNE PROCESY ORGANIZACYJNE

Nagłe przejście na pracę zdalną mocno uwypukliło problemy związane z procesami w firmie. Chaos, bałagan i niepotrzebne zamieszanie w firmie — to najczęściej słyszę w rozmowach z osobami, które zmieniają pracę. Do tego doszła utrudniona zdalna komunikacja z szefem i zespołem oraz nadmiar obowiązków.

To wszystko przełożyło się nie tylko na większy stres w pracy, ale również na więcej pracy. Badania wykazały, że pracując zdalnie, większość z nas poświęca co najmniej godzinę więcej na pracę niż gdy wcześniej pracowaliśmy w biurze. 

Jeszcze przed pandemią większość z nas była przeciążona ilością zadań i odpowiedzialności. Pandemia i związane z nią przejście na pracę zdalną pogłębiło ten problem, doprowadzając wiele osób do wypalenia zawodowego

#3 BRAK MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Kolejnym ważnym powodem zmiany pracy jest brak perspektyw na rozwój zawodowy. Niestety często pracujemy na stanowiskach, dla których pracodawca nie przewidział żadnej ścieżki kariery. Brakuje też okazji, żeby doskonalić lub nabywać nowe kompetencje, co powoduje, że szybko „wyrastamy” z takich stanowisk.

Dla osób, które traktują swoją pracę, jako możliwość samorozwoju, może to być poważny powód do poszukiwania nowej pracy. 

Brak możliwości rozwoju w pracy jest silnie powiązane z poczuciem braku docenienia w pracy. Chcemy być dobrzy w tym, co robimy, mamy więc silną potrzebę doskonalenia swoich umiejętności. Jeśli brakuje tych możliwości to trudno też o uznanie i dostrzeżenie sukcesów przez przełożonego.

#4 ELASTYCZNY CZAS PRACY

Zmiana sposobu, w jaki pracujemy, spowodował, że znacznie bardziej dbamy o nasze samopoczucie i komfort. Przeprowadzone badania mocno wskazują, że w tej chwili najbardziej cenimy sobie benefity, które sprzyjają naszemu dobrostanowi. 

Elastyczny czas pracy, dodatkowy dzień wolny i prywatna opieka medyczna mają wpływ na naszą efektywność i poczucie zadowolenia. Widzimy też korzyści z pracy zdalnej: krótsze dojazdy, niższe koszty związane z dotarciem do biura i lepsze zarządzanie obowiązkami domowymi. Praca zdalna i elastyczny grafik pracy dają nam też większą swobodę pracy z dowolnego miejsca. 

Większa elastyczność w pracy daje szansę na lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, co może przełożyć się na poprawę naszego zdrowia psychicznego. Wiele osób uświadomiło sobie, że da się dopasować pracę do naszego życia osobistego, a nie odwrotnie.

Enneagram ad blog

#5 POCZUCIE SPEŁNIENIA I SENSU W PRACY

Za milionami odejść z pracy kryją się też głębsze przyczyny niż tylko niskie wynagrodzenie.

Zmierzenie się ze śmiertelną chorobą uświadomiło nam, jak bardzo kruche i nietrwałe jest nasze życie. Spowodowało, że ponownie przewartościowaliśmy swoje priorytety. Ponieważ w pracy spędzamy ⅓ naszego czasu, chcemy, żeby ten czas był dobrze wykorzystany. Dążymy więc do znalezienia pracy, w której będziemy się zawodowo spełniać i mieć poczucie sensu

Chcemy, żeby nasza praca robiła różnicę — chcemy, żeby pozytywnie wpływała na organizację, klientów lub środowisko. Chcemy też pracować z podobnie myślącymi ludźmi — szefami, którzy będą doceniać nasz wysiłek i współpracownikami, którzy będą nas wspierać i szanować.

Zadowolenie z pracy i przyjazne otoczenie przekładają się na naszą skuteczność, zaangażowanie i lojalność. Ma to duży wpływ na zwiększenie się naszej ogólnej satysfakcji z życia.

WIELKA REZYGNACJA I JEJ KONSEKWENCJE

Nasze dobre samopoczucie związane z pracą ma teraz większe znaczenie niż kiedykolwiek i z pewnością będzie przekładać się na nasze decyzje zawodowe. 

Spowoduje, że będziemy szukać firm, które postrzegają pracowników jako cenny kapitał wyróżniający ich na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Będziemy poszukiwać pracodawców, którzy chętnie inwestują w nasz rozwój, ale też dbają o dobrostan i zachowanie równowagi między pracą a życiem osobistym.

Większa elastyczność, autonomia i kontrola nad naszym życiem dzięki zmianie sposobu, w jaki pracowaliśmy przez ostatnie 2 lata, sprawiła, że nie jest już możliwe, żebyśmy wrócili do dawnego sposobu pracy. 

Paradoksalnie pandemia przyśpieszyła pewne zmiany. Mówi się nawet o tym, że gdyby nie kryzys zajęłoby nam około 30 lat przejście do pracy zdalnej i większej elastyczności. Zjawisko Wielkiej Rezygnacji, które wydawało się być przejściowym trendem, może na dłużej wpisać się w zmiany na rynku pracy.

Pin It on Pinterest

Share This