Zastanawiasz się, czy zainwestować w test talentów Gallupa? A może wahasz się, czy wybrać opcję odkrycia 5 lub 34 talentów? Masz pytania o sam test, ale nie wiesz, jak i gdzie o to zapytać?

Zebrałam wszystkie pytania o test talentów Gallupa, które zazwyczaj dostaję od klientów i czytelników mojej strony. Sprawdź, czy na liście znajduje się pytanie, które chciałabyś zadać. Jeśli masz inne pytanie, zadaj je w komentarzu lub napisz bezpośrednio do mnie — chętnie na nie odpowiem.

CZY TEST TALENTÓW GALLUPA OPARTY JEST NA BADANIACH?

Test talentów Gallupa — a właściwie badanie CliftonStrengths oparty jest na długoletnich badaniach mocnych stron prowadzonych przez firmę Gallup. Na podstawie tych badań opracowano 34 najczęściej występujące talenty. W roku 1999 stworzono badanie CliftonStrengths, które pomaga odkrywać talenty indywidualnych osób.

CO MIERZY TEST TALENTÓW GALLUPA?

Test talentów Gallupa mierzy obecność talentów w 34 obszarach zwanych „cechami”. Każdy z talentów dodatkowo przypisany jest do jednej z 4 domen: budowanie relacji, wykonywanie, wpływanie na innych i strategiczne myślenie. Zaraz po zakończeniu badania otrzymujesz raporty z informacjami o swoich talentach. 

CO OZNACZA TALENT W TEŚCIE GALLUPA?

Według Gallupa talent to sposób, w jaki naturalnie myślimy, odczuwamy i się zachowujemy. 

CZY TEST GALLUPA MIERZY TALENTY ARTYSTYCZNE LUB SPORTOWE?

Niestety nie — badanie nie mierzy ani talentów związanych ze zdolnościami artystycznymi lub innymi zdolnościami fizycznymi. Twórcy badania twierdzą jednak, że talenty Gallupa można zastosować do dowolnej aktywności.

CZY TALENTY MOGĄ SIĘ ZMIENIAĆ?

Według Gallupa talenty są trwałe — mogą jedynie nieznacznie się zmieniać w ciągu naszego życia. Nasz naturalny sposób czucia, myślenia i zachowania w dużym stopniu pozostaje bez zmian przez całe nasze życie.

Natomiast nabycie nowej wiedzy i umiejętności może wpłynąć na to, jak wykorzystujemy nasze talenty. Dlatego czasami po ponownym zrobieniu testu po kilku latach widzimy, jak niektóre talenty w pierwszej 10 zamieniają się miejscami. 

CZY TALENTY NA KOŃCU LISTY SĄ SŁABYMI STRONAMI?

Talenty, które znajdują się na końcu listy, niekoniecznie są twoimi słabymi stronami. Dużo zależy od tego na ile jesteś ich świadoma i jak nimi zarządzasz. Warto jednak im się przyjrzeć, ponieważ potencjalnie mogą przeszkadzać ci w osiągnięciu sukcesu. 

Pamiętaj również, że twoje najsilniejsze talenty w niektórych sytuacjach mogą przekształcać się w potencjalne słabości. Na przykład niedojrzały talent Maksymalista może swoim dążeniem do perfekcjonizmu utrudniać ukończenie projektu na czas.

JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY TALENTEM A MOCNĄ STRONĄ?

Według Gallupa talent to naturalnie powtarzający się wzór myślenia, czucia lub zachowania, który można efektywnie zastosować. Natomiast mocna strona to umiejętność stałego, bliskiego doskonałości wykonywania jakiegoś zadania. 

Gallup uważa, że mocne strony budowane są z czasem poprzez ćwiczenia, zdobywaną wiedzę i rozwijanie umiejętności. Razem sprawiają, że potrafimy niemal doskonale wykonać określone zadanie.

Uznaje się, że talenty są wrodzone — nie można ich nabyć. Natomiast wiedza i umiejętności zazwyczaj zdobywamy poprzez doświadczenie lub naukę.

Dlatego w pierwszej kolejności powinniśmy skupić się na naszych 5 najsilniejszych talentach. Dodając do nich odpowiednie umiejętności, wiedzę oraz pracując nad nimi, jesteśmy w stanie przekształcić je w mocne strony.

CZY TEST TALENTÓW GALLUPA WSKAŻE MI ŚCIEŻKĘ KARIERY LUB ZAWÓD?

Test talentów Gallupa został stworzony do celów czysto rozwojowych. Najlepiej sprawdzi się, gdy chcesz określić obszary, w których jesteś najbardziej produktywna i w których potencjalnie możesz uzyskać najlepsze rezultaty. 

Gallup twierdzi, że badanie CliftonStrengths nie jest przeznaczone do podejmowania decyzji o wyborze zawodu czy ścieżki kariery. Zresztą w raportach o swoich talentach nie otrzymasz wskazówek, że z takimi talentami powinnaś pracować w takim czy innym zawodzie.

Wszystkie talenty możesz wykorzystać w niemal każdym zawodzie. Na pewno jednak będą zawody, w których będziesz mieć większe lub mniejsze możliwości wykorzystywania swoich talentów i przekształcenia ich w doskonałe mocne strony. 

Możesz jednak wykorzystać wiedzę o tym, jakie masz najsilniejsze talenty i sprawdzić, w jaki sposób mogłabyś ich używać w zawodach lub kierunkach, o których myślisz.

Twoje talenty ułatwią i przyśpieszą Ci przejście do nowego zajęcia, ponieważ Twoje działania będą skuteczniejsze. A dzięki temu, że będą oparte na Twoich naturalnych wzorcach zachowania, będziesz je podejmować bez zbędnego zwlekania.

Do odkrycia zajęcia, które będzie dla Ciebie satysfakcjonujące, potrzebujesz znacznie więcej informacji. Choć same talenty mogą dać wiele cennych wskazówek, to do odkrycia nowej drogi zawodowej potrzebujesz jeszcze informacji o twoich zainteresowaniach, cechach osobowości, predyspozycjach, nabytych umiejętnościach, wartościach, przekonaniach, marzeniach i aspiracjach zawodowych.

CZY MOŻNA UŻYWAĆ TESTU TALENTÓW GALLUPA W REKRUTACJI?

Test talentów Gallupa nie powinien być wykorzystywany podczas rekrutacji nowych pracowników, ponieważ nie jest do tego przeznaczony. Wyniki badania nie powinny być wykorzystywane do porównywania z innymi kandydatami. Nie powinno się ich też wykorzystywać do prognozowania, czy dana osoba poradzi sobie na danym stanowisku.

Gallup rekomenduje używanie innych narzędzi do tego celu.

CZY TEST JEST PRZEZNACZONY DLA WSZYSTKICH (DOROSŁYCH, NASTOLATKÓW, DZIECI)?

Test talentów Gallupa – konkretnie badanie CliftonStrengths jest przeznaczone dla osób dorosłych.

Dla nastolatków przeznaczona jest inna wersja tego badania: 
Clifton StrengthsExplorer Access Codes
Ta wersja jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 10 do 14 lat.

Dla starszych dzieci i studentów (w wieku od 16 lat) przeznaczona jest jeszcze inna wersja badania:

CliftonStrengths for Students

NA CZYM POLEGA TEST TALENTÓW GALLUPA?

Test talentów Gallupa jest płatnym badaniem dostępnym tylko online. 

Badanie składa się ze 177 par stwierdzeń. Przykładowe stwierdzenia:

„Lubię natychmiast rozpoczynać pracę” i „Czytam uważnie instrukcje”.

Podczas badania wybierasz stwierdzenie, które najlepiej cię opisuje, a także jego zakres na 5 punktowej skali. Na udzielenie odpowiedzi dla każdej pary stwierdzeń masz 20 sekund.

Jeśli zdarzy się sytuacja, że oba stwierdzenia dobrze cię opisują, zaznacz to, które dokładniej albo częściej cię opisuje.

Przejście całego badania zajmuje od 30 do 60 minut — w zależności od tego, jak szybko odpowiadasz.

W JAKIM JĘZYKU PRZEPROWADZANY JEST TEST TALENTÓW GALLUPA?

Na platformie Gallupa masz możliwość wybrania języka badania. Jest możliwe przejście badania w języku polskim.

Zawsze wybieraj język ojczysty, ponieważ masz tylko 20 sekund na udzielenie odpowiedzi.

Wybór języka badania ustawiasz po zalogowaniu na swoje konto użytkownika, PRZED rozpoczęciem badania. Nie ma możliwości zmiany języka w trakcie badania.

Obecnie na platformie jest możliwość przeprowadzenia testu w 26 językach.

CO SIĘ STANIE, JEŚLI ZAZNACZĘ WIELE NEUTRALNYCH ODPOWIEDZI?

Podczas wykonywania badania zobaczysz pary dwóch stwierdzeń, spośród których będziesz musiała jedną wybrać.

Jeśli żadna z odpowiedzi nie opisuje cię dobrze, zaznacz neutralną odpowiedź. 

Neutralną odpowiedź można też wybrać w przypadku, gdy oba stwierdzenia opisują cię dobrze. W takiej sytuacji Gallup uznaje, że taka para stwierdzeń prawdopodobnie nie określa twoich dominujących cech.

Neutralne odpowiedzi nie są wliczane do wyników badania, ale jeśli zaznaczysz ich zbyt wiele, to na górze raportu wyświetli się komunikat z taką informacją. 

Możesz też zostać poproszona o powtórzenie badania, ponieważ przy wielu neutralnych odpowiedziach będzie zbyt mało informacji, by uzyskać wiarygodne wyniki.

ILE CZASU MAM NA WYBRANIE ODPOWIEDZI?

Na dokonanie wyboru spośród dwóch par stwierdzeń masz 20 sekund. Chodzi o zaznaczenie pierwszej odpowiedzi, która pojawia się w twojej głowie po zobaczeniu pary stwierdzeń. Jeśli dane stwierdzenie dobrze cię opisuje, to z od razu będziesz wiedzieć, jaką zaznaczyć odpowiedź.

CO ZROBIĆ, JEŚLI NIE ZDĄŻYŁAM WYBRAĆ ODPOWIEDZI W CIĄGU 20 SEKUND?

Jeśli nie zaznaczysz odpowiedzi w ciągu 20 sekund, oznacza to, że prawdopodobnie:

– żadne z dwóch stwierdzeń nie opisuje cię dobrze

– oba stwierdzenia opisują cię w równym stopniu

Po minięciu 20 sekund pojawi się kolejna para stwierdzeń do wyboru. 

Badanie zostanie automatycznie zatrzymane, jeśli nie udzielisz 3 kolejnych odpowiedzi.

CZY MOŻNA WYŁĄCZYĆ LICZNIK CZASU PODCZAS BADANIA?

Licznik odmierzający czas 20 sekund na każdą parę stwierdzeń jest ustawiony domyślnie i nie da się go samej wyłączyć.

Wyłączenie licznika czasu jest możliwe tylko w przypadku problemów z czytaniem (np. dysleksja). W takiej sytuacji można skontaktować się z działem obsługi klienta na stronie Gallupa i poprosić o wyłączenie licznika, podając powód. Pamiętaj jednak, że trzeba to zrobić, zanim rozpoczniesz badanie — obsługa potrzebuje czasu, żeby przeprocesować twoją prośbę.

CO ZROBIĆ, GDY BADANIE ZOSTANIE PRZERWANE?

Jeśli zdarzy ci się sytuacja, że z jakichś przyczyn technicznych (np. brak internetu, brak prądu itd.) badanie zostanie przerwane, to jest możliwość jego wznowienia.

System jest tak ustawiony, że automatycznie zatrzymuje badanie, jeśli nie udzielisz 3 kolejnych odpowiedzi. Kilka nieudzielonych odpowiedzi podczas badania nie powinno wpłynąć na jego wyniki, ponieważ całe badanie zawiera 177 par stwierdzeń.

Jeśli system wylogował cię podczas nieprzewidzianej przerwy, zaloguj się ponownie. Po zalogowaniu badanie zostanie automatycznie wznowione w miejscu, w którym zostało przerwane. 

Jeśli nadal jesteś zalogowana, wystarczy, że klikniesz przycisk Kontynuuj (Continue), żeby wznowić badanie.

ILE CZASU POTRZEBUJĘ NA PRZEJŚCIE CAŁEGO BADANIA?

Na przejście badania zarezerwuj sobie co najmniej 40 – 60 minut, tak by przejść całe badanie za jednym razem. Znajdź spokojne miejsce, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzać. Sprawdź też, czy masz dobre połączenie z internetem, żeby uniknąć ryzyka przerwania badania.

Badanie najwygodniej przejść korzystając z komputera.

Enneagram ad blog

CZY WARTO PONOWNIE ZROBIĆ TEST TALENTÓW GALLUPA?

Gallup twierdzi, że nasze talenty są wrodzone i tylko nieznacznie mogą się zmieniać w czasie.

Istnieje jednak kilka sytuacji, kiedy możesz rozważyć ponowne zrobienie badania:

  • jeśli robiłaś badanie na wczesnym etapie swojego życia (np. podczas studiów) i od tego czasu upłynęło ponad 10 lat
  • jeśli robiłaś badanie w innym języku niż ojczysty
  • jeśli krótko po zrobieniu badania doświadczyłaś traumatycznego doświadczenia
  • jeśli podczas badania byłaś rozproszona i nie mogłaś odpowiednio skupić się na udzielanych odpowiedziach.

Jeśli chciałabyś ponownie zrobić badanie, musisz wykupić nowy kod dostępu i zrealizować go na nowym koncie na stronie Gallupa. Konieczne jest podanie nowego adresu email, żeby utworzyć nowe konto. 

Na koncie, na którym robiłaś poprzednie badanie, nie ma możliwości ponownego przejścia badania.

CZY MÓJ NASTRÓJ MOŻE WPŁYNĄĆ NA WYNIKI BADANIA?

Według badań Gallupa, twój nastrój ma niewielki wpływ na wyniki badania. Badanie jest tak zaprojektowane, by odkryć twoje najważniejsze talenty bez względu na to, w jakim jesteś nastroju. 

MAM ODKRYTE 5 SWOICH TALENTÓW — JAK ODKRYĆ WSZYSTKIE 34 TALENTY?

W sytuacji, gdy masz już odkryte 5 talentów Gallupa, nie musisz ponownie przechodzić badania. Wystarczy uzyskać kod dostępu do odkrycia pozostałych talentów. 

Podczas badania Gallup zbiera od razu informacje o wszystkich twoich 34 talentach. W zależności jednak od wykupionej opcji odkrywa tylko 5 lub 34 talenty.

CZY KOD DO BADANIA MA TERMIN WAŻNOŚCI?

Kod do badania jest przyznawany bezterminowo. Można go wykorzystać w dowolnym momencie.

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO WYNIKÓW BADANIA?

Od razu po zakończeniu badania generują się wyniki i raporty, które odkrywają twoje najważniejsze talenty. W zależności od wykupionej wersji po zalogowaniu, na stronie wyników zobaczysz swoje 5 lub 34 talenty.

W JAKIEJ KOLEJNOŚCI POKAZUJĄ SIĘ MOJE TALENTY?

Po zalogowaniu na głównej stronie z twoimi wynikami zobaczysz talenty ułożone od najsilniejszego do najsłabszego. Im talent jest u ciebie bardziej dominujący, tym wyższą zajmuje pozycję na liście.

JAKIE RAPORTY DOSTĘPNE SĄ PO ZROBIENIU TESTU?

Jeśli wykupiłaś dostęp do 5 talentów Gallupa, otrzymasz 2 raporty:

  • „Zestawienie Twoje główne cechy” — znajdziesz w nim ogólny opis Twoich 5 najsilniejszych talentów
  • „Przewodnik po cechach” — otrzymasz spersonalizowany opis Twoich 5 talentów

Jeśli wykupiłaś dostęp do 34 talentów Gallupa, otrzymasz 4 raporty:

  • „Zestawienie Twoje główne cechy” — znajdziesz w nim ogólny opis Twoich 5 najsilniejszych talentów
  • „Przewodnik po cechach” — otrzymasz spersonalizowany opis Twoich 5 talentów
  • „Your CliftonStrengths 34 results” – raport ze szczegółowym opisem twoich 34 talentów, raport jest dostępny tylko w języku angielskim
  • „Zestawienie twoja kolejność cech” — raport z krótkim opisem każdego z 34 talentów ułożonych w kolejności

Dodatkowo wykupując opcję z 34 talentami otrzymasz dostęp do e-booka StrengthsFinder 2.0, w którym znajdziesz więcej informacji o teście talentów Gallupa oraz opisy wszystkich talentów.

CZY WARTO ODKRYĆ 34 TALENTY GALLUPA?

Odkrycie 34 talentów Gallupa pozwoli ci lepiej zrozumieć ich dynamikę. Po odkryciu wszystkich talentów zobaczysz, jak rozkładają się u ciebie 4 domeny: budowanie relacji, wykonywanie, wpływanie na innych i strategiczne myślenie. 

Może to wyjaśnić wiele z twoich preferencji. Jeśli na przykład w twojej pierwszej dziesiątce przeważają talenty z budowania relacji i wpływania na innych to naturalnie może cię ciągnąć do zadań, w których masz możliwość interakcji z ludźmi.

Raport 34 talentów odkryje też talenty, które nie są u ciebie dominujące i mogą sprawiać ci trudności. Będziesz mogła bardziej świadomie skompensować sobie je talentami z pierwszej piątki lub talentami innych osób.

Znajomość wszystkich swoich talentów podniesie twoją pewność siebie i skuteczność w tych obszarach, w których już jesteś dobra. Zwiększysz tym samym prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. A przy okazji będziesz mieć wiele radości i frajdy z wykorzystywania swoich najsilniejszych talentów.

Pin It on Pinterest

Share This