Zmiany na rynku pracy są coraz szybsze i trudniejsze do przewidzenia – robotyzacja pracy, łączenie lub zanikanie zawodów, digitalizacja branż. Do tego dochodzi konieczność uczenia się niemal przez całe życie.

Te trudne do przewidzenia trendy na rynku pracy powodują, że samo planowanie kariery zawodowej już nie wystarczy. W dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie, oprócz planowania trzeba wykazać się jeszcze umiejętnościami do budowania kariery zawodowej.

Jak poradzić sobie z tymi wyzwaniami i jakie umiejętności mogą pomóc przy budowaniu przyszłości zawodowej?

 

Pułapki planowania kariery zawodowej

 

Kariera zawodowa już dawno przestała być postrzegana jako odrębna sfera życia. Tematy zawodowe przenikają do życia osobistego, dlatego nie da się zaprojektować kariery zawodowej bez uwzględnienia innych sfer życia.

Tworzenie kariery jest więc nieustannym procesem. Z jednej strony musimy brać pod uwagę trudne do przewidzenia zmiany w otaczającym nas świecie, a z drugiej zmiany związane z naszym rozwojem na różnych etapach życia.

Kariera w dzisiejszych czasach nie przebiega linearnie – nie wybieramy już zawodu jednorazowo. Zdecydowana większość ścieżek zawodowych nie jest ciągła. Nie wystarczy więc tylko wyznaczyć cel i wytrwale do niego dążyć. Ogromnym wyzwaniem naszych czasów są trudne do przewidzenia zmiany. Samodzielne budowanie życia jest więc obarczone dość dużym ryzykiem porażki.

Bardzo często droga zawodowa składa się z niezwiązanych ze sobą epizodów z całego życia. Czasami te niespodziewane wydarzenia w naszym życiu potrafią całkowicie zmienić bieg naszej kariery zawodowej. Powoduje to, że karierę trzeba ciągle przebudowywać lub zaczynać od nowa z uwzględnieniem wszystkich obszarów życia. Dlatego dzisiaj nie planujemy już kariery zawodowej tylko konstruujemy nasze życie uwzględniając w nim potrzeby i cele zawodowe.

Nieustanie musimy korygować nasze plany, żeby dostosować się nowych warunków. Wymaga to dużej elastyczności, otwarcia na nowe rozwiązania i odwagi do ich wypróbowania.

 

planowaniu kariery zawodowej_2

 

Otwartość na zmiany i elastyczność

 

W latach 90-tych przeprowadzono badania nad wpływem niespodziewanych zdarzeń na przebieg życia. Większość osób uczestniczących w badaniu potwierdziła, że przypadkowe, niezaplanowane sytuacje miały bardzo duży wpływ na przebieg ich karier. Te nieprzewidziane zdarzenia pogrupowano w 11 kategorii. Najczęściej wymieniane były:

 • profesjonalne lub osobiste powiązania / związki,
 • niespodziewany awans,
 • właściwe miejsce / właściwy czas

Bardzo ważne jest, żeby w swoich planach zawodowych zrobić miejsce na pojawiające się okazje. Dlatego skupianie się na znalezieniu jednego powołania, jednej pasji, idealnej pracy czy zawodu może być pułapką. Kurczowe trzymanie się tylko jednego kierunku może nam ograniczyć dostrzeżenie innych, może nawet lepszych możliwości. Trzeba nauczyć się otwartości na zmiany i umiejętnie wykorzystywać pojawiające się szanse.

 

Kompetencje ważne przy budowaniu kariery zawodowej

 

Mimo, że obecnie możemy całkowicie wpływać na nasze życie i kształt kariery, to jednak ta wolność i obfitość wyborów powoduje często poczucie przytłoczenia i dezorientacji. Z jednej strony mamy ogromny wybór możliwości na rynku pracy, a z drugiej brakuje nam wskazówek, jak wybierać i korzystać z tych możliwości.

To, co może pomóc w tej sytuacji to skupienie się na zdobywaniu kompetencji pomagających przy budowaniu kariery zawodowej.

Jedną z najważniejszych kompetencji w dzisiejszym pędzącym świecie jest refleksyjność. Refleksyjność polega na umiejętności krytycznego myślenia o sobie samym, dostrzegania swojego potencjału oraz jego możliwości i ograniczeń. To również zdolność do rozumienia własnego działania i umiejętnego korygowania tego działania w nowych sytuacjach.

Gdy lepiej zrozumiesz siebie i swoje działanie będzie ci łatwiej tworzyć lub ewentualnie przebudowywać swoje życie zawodowe. Autorefleksja pomaga nie tylko wyciągnąć to, co wartościowe z przeszłości, ale również wykorzystać maksymalnie możliwości, jakie pojawią się w przyszłości.

Kompetencje przydatne przy budowaniu kariery zawodowej:

 • umiejętność refleksji nad sobą i samopoznania,
 • umiejętność wyznaczania celów i planowania kariery zawodowej,
 • umiejętności związane z osiąganiem wydajności i efektywności w wykonywanych zadaniach,
 • umiejętność budowania relacji zawodowych
 • umiejętność autoprezentacji i zdobywania informacji zwrotnych.
 • umiejętność podejmowania decyzji z uwzględnieniem perspektywy czasowej
 • umiejętności adaptacji i dostosowywania planów zawodowych do zmieniających się okoliczności
 • umiejętność radzenia sobie z lękiem i niepewnością

 

Planując swoją przyszłość zawodową musisz zostawić sporo miejsca na niespodzianki, jakie przynosi życie. Myśl o nich w kategoriach ciekawych szans na rozwój. Poradzisz sobie świetnie z tymi zmianami, jeśli będziesz rozwijać umiejętności, które przydadzą ci się nie tylko na ścieżce zawodowej, ale również w życiu.

 

 

Ciekawa jestem jakie są Twoje doświadczenia z planowaniem kariery?

 

 

Pin It on Pinterest

Share This