Jak korzystać z mocnej strony, jaką jest inteligencja społeczna w codziennej pracy?

Inteligencja społeczna należy do grupy mocnych stron związanych z humanitaryzmem. W tej grupie znajdują się mocne strony charakteru, które wzmacniają relacje z innymi. Wspaniale rozwijają kompetencje interpersonalne takie jak skuteczna współpraca, porozumiewanie się czy wpływanie na innych.

Inteligencja społeczna to również inteligencja intrapersonalna określana jako zdolność do rozpoznawania własnych potrzeb, odkrywania i tworzenia tożsamości oraz regulowania własnego życia.

MOCNE STRONY CHARAKTERU: INTELIGENCJA SPOŁECZNA

Jeśli inteligencja społeczna jest twoją mocną stroną to znaczy, że doskonale odnajdujesz się w każdej sytuacji towarzyskiej. Szybko odczytujesz uczucia i intencje innych osób. W naturalny sposób sprawiasz, że ludzie czują się swobodnie w twojej obecności.

Osoby, których mocną stroną jest inteligencja społeczna mają również wysoko rozwiniętą inteligencję emocjonalną i empatię.

Inteligencja społeczna występuje często w towarzystwie innych mocnych stron: perspektywy (mądrości), przywództwa, odwagi, humoru i zapału.

Inteligencja społeczna to nie tylko zdolność do odczytywania emocji oraz intencji innych osób. To również umiejętność nazywania emocji i pomaganie innym w radzeniu sobie z różnego rodzaju emocjami.

MOCNE STRONY W PRACY: INTELIGENCJA SPOŁECZNA

Jak korzystać z inteligencji społecznej w codziennych zadaniach w pracy:

Inteligencja społeczna będzie cię świetnie wspierać we wszelkiego rodzaju kontaktach z innymi osobami – na spotkaniach, podczas rozmów z współpracownikami, klientami czy partnerami firmy. Ta mocna strona pomoże ci spojrzeć na problemy z perspektywy drugiej osoby i szybciej określić ich potrzeby.

Dzięki dużej wrażliwości na emocje i intencje ludzi możesz odegrać ważną rolę, gdy zespół zmierza się z trudnym wyzwaniem. Inteligencja społeczna pozwoli ci nie tylko wyczuć nastroje w zespole, ale również złagodzić je i pokazać, jak przekierować tą energię na osiągnięcie wspólnego celu.

Odczytywanie emocji i intencji innych osób może pomóc ci dotrzeć do tego, co motywuje zespół. Możesz wykorzystać tą wiedzę inspirując i motywując innych do pracy, zwłaszcza przy długoterminowych projektach.

Ludzie z silną inteligencją społeczną dobrze radzą sobie w pracy w mocno zróżnicowanych zespołach. Różnice kulturowe, pokoleń lub osobowości zapewniają dużą różnorodność w pracy, która świetnie rozwija interpersonalne mocne strony.

Przy tak dużej wrażliwości na uczucia innych trzeba jednak pamiętać, żeby nie przelewać tych emocji na siebie. Ty też musisz nauczyć się, jak dobrze radzić sobie ze swoimi emocjami, bo wtedy skuteczniej będziesz wspierać w tym innych.

Zwróć uwagę na zadania czy sytuacje, gdy jesteś emocjonalnie zaangażowana i czujesz pozytywną energię. Zastanów się, co możesz zrobić, żeby było więcej takich zadań w twojej pracy.

KORZYŚCI, JAKIE DAJE INTELIGENCJA SPOŁECZNA

Ta mocna strona jest uznawana za najsilniej powiązaną z prowadzeniem satysfakcjonującego życia. Pozwala buforować negatywne efekty stresu i traumatycznych przeżyć.

Ta mocna strona przyda ci się do rozszyfrowywania innych. Twoja siła inteligencji społecznej pomaga zrozumieć pasje, preferencje i uczucia innych (i siebie). Wykorzystaj tę zdolność do pogłębiania relacji z osobami na których ci szczególnie zależy.

Ciekawa jestem, czy wykorzystujesz tę mocną stronę w pracy i czy inteligencja społeczna pomaga ci budować i utrzymywać relacje w pracy? A może masz inne sposoby na rozwijanie tej mocnej strony w sytuacjach zawodowych?

Chcesz poznać inne swoje mocne strony? – Możesz łatwo je określić dzięki liście 24 mocnych stron charakteru:

Pin It on Pinterest

Share This